Dịch vụ kế toán trọn gói

Khi doanh nghiệp là các công ty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, chưa am hiểu nhiều về luật pháp Việt Nam và cần được tư vấn về các thủ tục về thuế, kế toán, lao động; cần có những dịch vụ về kế toán và thuế chuyên nghiệp;

Là các công ty mới thành lập chưa có bộ phận kế toán hoặc có nhưng bộ phận kế toán chưa đủ kinh nghiệm hoặc không có thời gian cũng như chi phí để xây dựng bộ máy kế toán hoàn thiện… Khi ban giám đốc nhận thấy hệ thống báo cáo tài chính chưa đáp ứng được yêu cầu.

Đó là lúc doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Vinasc.

http://vinascdongthap.com/dich-vu-ke-toan-tron-goi/

vinasc

Dịch vụ kế toán Vinasc sẽ thực hiện toàn bộ công việc của bộ máy kế toán, gồm:

– Đăng ký thuế ban đầu;

– Kê khai thuế và nộp thuế hàng tháng, hàng quý;

– Thiết lập hệ thống kế toán: lưu trữ chứng từ, phần mềm kế toán và hạch toán kế toán hàng ngày;
– Thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến bảo hiểm người lao động;

– Quyết toán thuế cuối năm;
– Giải trình với cơ quan thuế;
– In sổ sách kế toán, báo cáo tài chính lưu tại doanh nghiệp.
Mục tiêu của bộ phận dịch vụ kế toán Vinasc là không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Đem lại sự đảm bảo cũng như hài lòng cho doanh nghiệp.

Nếu quý doanh nghiệp có nhu cầu, hãy liên hệ với bộ phận dịch vụ kế toán của Vinasc theo thông tin dưới đây.

Dịch vụ kế toán; Dịch vụ hoàn thuế; Dịch vụ kế khai thuế