http://vinascdongthap.com/Do hiện nay khi mà các luật, thông tư, nghị định về chính sách thuế và kế toán thay đổi liên tục và có nhiều quy định chặt chẽ hơn thì rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, chậm chí không biết đường xoay sở khi có cơ quan thuế vào kiểm tra, thanh tra. Do doanh nghiệp không có nhiều thời gian cũng như chi phí để xây dựng bộ máy kế toán hoàn thiện, đội ngũ nhân viên kế toán của doanh nghiệp chưa đủ kinh nghiệm để xử lý các nghiệp vụ phức tạp. Hay một số doanh nghiệp hàng quý, tháng chỉ kê khai thuế mà chưa làm hệ thống sổ sách kế toán.

 

 

Khi ban giám đốc nhận thấy dội ngũ kế toán, hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo tài chính chưa đáp ứng được yêu cầu. Đó là lúc doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ làm sổ sách kế toán của Vinasc.

Dịch vụ kế toán Vinasc sẽ thực hiện toàn bộ công việc của bộ máy kế toán, gồm:
 Thiết lập hệ thống kế toán: lưu trữ chứng từ, phần mềm kế toán và hạch toán kế toán hàng ngày;
 Kê khai bổ sung thuế hàng tháng, hàng quý; Dịch vụ kế toán
 Quyết toán thuế cuối năm;
 Giải trình với đoàn thanh tra thuế;
 In sổ sách kế toán, báo cáo tài chính lưu tại doanh nghiệp.
Mục tiêu của bộ phận dịch vụ kế toán Vinasc là không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Đem lại sự đảm bảo cũng như hài lòng cho doanh nghiệp.
Nếu quý doanh nghiệp có nhu cầu, hãy liên hệ với bộ phận dịch vụ kế toán của Vinasc theo thông tin dưới đây: